We schrijven het jaar 1974; in de maand mei, op een tijdspanne van 11 dagen, zien de drie huidige uitbaters het levenslicht. Achteraf beschouwd waren deze drie jonge Dilbekenaren voorbestemd om met elkaar in contact te komen. Geert en Gert, woonachtig in dezelfde straat, leerden elkaar op vrij jeugdige leeftijd in de kleuterklas kennen. Peter’s talenten werden door zijn toekomstige collega’s in Het Heilig Hartcollege te Ganshoren (2de middelbaar) ontdekt. De drie zetten samen menig stapje in de wereld en kwamen rond 1991 in Het Groot Genoegen terecht.

Naarmate ze ouder werden, nam de frequentie van de bezoeken, alsook het verbruik, toe. Tussen 1996 en 1998 werkten ze regelmatig zelf in het café, samen met de toenmalige uitbaters Peter Respilieux en Stef Tassignon die als leermeesters optraden. Gedurende deze jaren is de idee om de zaak zelf uit te baten beginnen groeien. In 1998 begon men hardop te dromen en namen de plannen, na vele discussies en slapeloze nachten, vaste vorm aan. Alles werd in concrete vorm gegoten en vanaf september 1998 kon iedereen worden ingelicht. Op 1 november 1998, klokslag 00h00, op de tonen van The Final Countdown van Europe, had de machtsoverdracht plaats!

Door de verjonging van de uitbating, waaide er een nieuwe wind en is de integratie van een nieuwe, jonge generatie vlot verlopen. Tegelijkertijd kon Het Groot Genoegen blijven rekenen op het door de jaren heen opgebouwde vast cliënteel. Het café is voor vele mensen immers uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats, een vaste stek dat een belangrijk deel uitmaakt van hun sociaal leven. Maar Het Groot Genoegen is meer: het is een café waar jong en oud zich thuisvoelt, waar zowel een gezellige babbel als uit de bol gaan kan, waar altijd wel iemand is die men kent, waar meerdere relaties en vriendschappen ontstaan en waar last but not least het bier rijkelijk vloeit.

Na twee jaar wordt de eerste vaste barman in dienst genomen; Het Groot Genoegen heeft vanaf nu ook geen sluitingsdag meer! Begin 2001 wordt ook gestart met het organiseren van fuiven... Dit initiatief miste zijn effect niet en de gevolgen kan je op deze website zelf vaststellen. De frequentie van de fuiven is iets gezakt nu maar de klassiekers (X-mas party en Birthday party) zijn nog steeds een jaarlijkse zekerheid. Langzaam maar zeker werd Het Groot Genoegen nog iets "groter" en raakte in de nog verdere omtrek bekend. De donderdagavonden begonnen stilletjes aan ook uit te groeien en barstten af en toe uit hun voegen. Er was meer mankracht nodig en de tweede vaste barman kwam in dienst.

In de zomer van 2002 staat het voormalige pitarestaurant Tembo (naast HGG) te koop; dit is een kans die de zaakvoerders niet willen laten liggen! De zaak wordt overgenomen en omgebouwd tot een Pastahuis (www.pastagenoeg.com) dat opent in januari 2003. Het eethuis moet een aanvulling vormen op "Het Groot Genoegen" en omgekeerd.

Begin 2004 krijgt het huidige GG-team een vaste vorm: 3 zaakvoerders, 3 vaste barmannen en nog een aantal "extra's" om op bepaalde momenten bij te springen.

Het Groot Genoegen is steeds goed uitgebaat en heeft daardoor zijn eigenheid en cliënteel altijd kunnen bewaren. Het is een café waar anciens van meer dan 20 jaar geleden nu samen met zoon of dochter een pint komen drinken. Het is een ontmoetingsplaats waar voor vele Dilbekenaren en mensen uit de wijde omgeving mooie herinneringen bijhoren en waar in de toekomst hopelijk nog een stukje geschiedenis kan worden aan toegevoegd.

(tekst: Geert Carlier - foto's: Geert Carlier)